حاليته؟!

یه جورایی نازنین خیلی می خوامت
حالیته؟
دل ما بدجوری افتاده تو دامت
حالیته؟
خودمون بازیگریم، بازی واسه ما در نیار
تا بگی ف میخونیم اند کلامت
حالیته؟
این قده ادا نیا ،اوقات ما رو تلخ نکن
بزار باشه زندگی بازم به کامت
نازنین دستت رو خوندم نگو یار ساده بود
نگو ما سوار بودیم اما طرف پیاده بود
یه وقت از رو سادگی فکر نکنی سیاه شدم
توی خلوت به خودت نگی چقدر بلا شدم
تو بگو ما رو زدی، مام همه جا میگیم آره
خوش دارم خوش باشی تو خیال خامت
حالیته؟
نگاهت اگه بیسته، ما میگیریم بیست و یک
خودمون رو دو می خوابیم زیر خالت
حالیته؟
همه این حرف ها رو گفتم ولی راستش رو بخوای
بد جوری دیوونتم، خیلی میخوامت
حالیته؟


اگه این بالایی کار نمی کنه اینجا کلیک کنید

/ 0 نظر / 119 بازدید