بانوی سرخپوش از کريس دی برگ

lady in red از آلبوم Into the light

 اجراي عاشقانه  

  اجراي اصلی     

I've never seen you looking for lovely as you did tonight,

هيچ گاه تو را مثل امشب اين چنين دوست داشتني نديده ام !

I've never seen you shine so bright !

هيچ گاه ترا اينچنين شاداب نديده ام !!!!!!

I've never seen so many men ask you if you wanted to dance,

هيچ گاه نديده بودم كه اين همه از تو تقاضاي رقص كرده باشند

They're looking for a little romance , given half a chance...

با كمترين اميد در پي اندكي عشق (از جانب تو ) هستند.

And I've never see that dress you're wearing.

و هيچ گاه لباسي را كه به تن داري نديده بودم

or the highlights in your hair that cache your eyes, I HAVE BEEN BLIND!!!!!

يا رقص چشم نواز رنگها را در موهايت ... من تا به حال كور بودم !!!!

The Lady in red is dancing with me ,cheek to cheek, there's no body here,

بانوي سرخپوش با من چهره به چهره ميرقصد.كسي اينجا نيست

It's just you and me, it's where I wanna be, But I hardly Know this beauty by my side!!!!

تنها من و توايم ، اين همان جائي است كه من ميخواهم باشم ، باورم نميشود كه تو به اين زيبائي در كنار مني.

I'll never forget the way you look tonight,

طرز نگاه امشب تو را هرگز از ياد نخواهم برد!

I've never seen you looking so gorgeous as you did to night,

هيچگاه مثل امشب محشر نبودي

 I've never seen you shine so bright . YOU WERE AMAZING

هيچگاه تو را اينچنين شاداب نديده بودم ، فوق العاده اي (wow)

I've never seen so many people want to be there by your side,

هيچگاه نديده بودم كه مردم بخواهند در كنار تو باشند

And when you turned to me and smiled, it took my breath away

وآنگاه كه(با وجود اين همه درخواست) به سوي من برگشتي و به من لبخند زدي نفس در سينه ام حبس شد

And I have never had such a feeling, such a feeling of complete and utter love as I do tonight

هرگز چنين احساسي نداشته ام ، چنين حس عشق ناب و كاملي چون امشب!!!

LADY IN RED IS DANCING WITH ME ..........07.gif

/ 0 نظر / 11 بازدید