همه رو برق ميگيره ما رو نوسان برق!

خب بالاخره سلام21.gif

اين هفته از اون هفته ها بود.يکشنبه صبح داشتم تو گلزار پرشين بلاگ قدم ميزدم که يهو همه وسايل برقی خونه خاموش شدند و به جز کامپيوتر همه روشن هم شدند.11.gifجاتون خالی يه شرکتی هست که به خودش ميگه نماينده رسمی و انحصاری و مستقيم شرکت supermicro آمريکا! اول که گفتن رم DDR  نداريم خودم براشون بردم بعد هم که سه روز برای يه بار روشن کردن مادربورد وقت حروم کردند آخرش هم ميگن اين Power شما مشکوک بود تستش نکرديم12.gif(يکی نيست بگه:ای بميری الهی به تو هم ميگن گارانتی).خلاصه داشتيم تو خونه خودمون مهندسی ميکرديم22.gif فهميديم اصلا کابل برق قطع شده.ولی تا يه کابل نو وصل کردم .... فيوز داخل power ترکيد28.gif.هيچی يه روز ديگه هم الاف شديم.الان هم که اينجا نشستم اين کارت گرافيک بازی در آورده يه بار تصوير ميده يه بار نه.شده عين گوشهای کيومرث کاووسی09.gif

اما به لطف و ميمنت اين الافی من با يک فروند آقای محترم آشنا شدم که سر ظهر تابستون به جای جواب سلام ميگه : شبتون بخير26.gifتوجيه مبارک هم اينه که ما در شب ظلمت و فراق يار به سر ميبريم(نخند بچه04.gif).خودتون شغل مبارک رو حدس بزنيد ديگه!

در ضمن پشت سر من حرف در آوردند که صبح بيدار ميشم اينترنت بازی ميکنم.خوستم بگم اين کارها از سيد عالی مقامی چون من بعيده و من صبح ها به نماز چماعت می روم: 

مسجد محله مون توی شهر ما تکه 07.gif مهربون و شيرينه اما سراپا کلکه35.gif(ببخشيد ديگه پرشين فقط عکس دست زدن داره٬ خودتون باهاش قر هم بدين18.gif)

 

/ 0 نظر / 13 بازدید