گزارش جنگجويان کتکله در آشپزخانه!

خلاصه امير خان طباخ!!!
در بمب گذاری های اخير که در امپراتوری آشپزخانه رخ داد تلفات بسياری به معاندين کتکله و دوستان آشپز باشی وارد شد که به شرح ذيل است:
سوختن انواع ادويه جات که برای پخت و پز به کار مي رفتند.
شکستن قفل مرکزی قابلمه پخت آش شله قلمکار!
از کار افتادن سيستم رديابی آتش در آشپزخانه!
قطع گاز آشپزخانه به طرز مشکوک!
قطع آب اشپزخانه و عدم رسيدن آب به ماشين ظرف شويي!
قتل دستيار آشپز در امور افغانستان!
بنا به گزارش رويتر تلفات جانی اين حمله و در واقع شبيخون بيش از نه ميليون معاند آشپزخانه ای بوده که اکثريت آنها را ادويه جات که به علت حساسيت بيش از حد از نام بردن آنها معذوريم.
در اين عمليات که به فرماندهی چکش فرنگی انجام شد سعيد پاورجين به قتل رسيد!
آقای بی.اس.بی هم به طور مرموزی ناپديد شد!
تعداد قطره های خون ريخته شده در اين جنگ به اندازه پخت آش خون برای ۳۵۰ نفر بود.
اداره اطلاعات کتکله!!!

/ 0 نظر / 8 بازدید