مهتاب

به دلیل علاقه بیش از حدی که به فریدون مشیری دارم امروز شعر کوچه رو که آریا یه ذره دستکاری کرده می نویسم:
بی تو ONLINE شبي باز از آن ROOM گذشتم
همه تن چشم شدم دنبال ID تو گشتم
شوق ديدار تو لبريز شد از CASE وجودم
شدم آن USER ديوانه که بودم
وسط صفحه ROOM ,DESKTOP ياد تو درخشيد
DING صد پنجره پيچيد
شکلکي زرد بخنديد01.gif
يادم آمد که شبي با هم از آن CHAT بگذشتيم
ROOM گشوديم و در آن PM دلخواسته گشتيم
لحظه اي بي خط و پيغام نشستيم
تو و YAHOO و DING و دنگ
همه دلداده به يک TALK بد آهنگ
WINDOWS و HARD و MOTHERBOARD
آريا دست برآورده به KEYBOARD
تو همه راز جهان ريخته در طرز سلامت
من به دنبال معماي کلامت
يادم آمد که به من گفتي از اين عشق حذر کن
لحظه اي چند بر اين ROOM نظر کن
CHAT ايينه عشق گذران است
تو که امروز نگاهت به EMAIL اي نگران است
باش فردا PM ات با دگران است
تا فراموش کني چندي از اين LOG OUT , ROOM کن
باز گفتم حذر از CHAT ندانم
ترک CHAT کردن هرگز نتوانم نتوانم
روز اول که EMAIL ام به تمناي تو پر زد
مثل SPAM, توی INBOX تو نشستم
تو DELETE کردي ولي من نرميدم ، نگسستم
باز گفتم تو HACKER و من USER مستم
تا به دام تو در افتم ROOM ها گشتم وگشتم
تو مرا HACK بنمودي نرميدم، نگسستم
......
ROOM اي از پايه فرو ريخت
HACKER اي خنده تلخي زد و بگريخت
HARD بر مهر تو خنديد
PC از عشق تو هنگيد
........
رفت در ظلمت شب آن شب و شبهاي دگر هم
نگرفتي دگر از USER آزرده خبر هم
نکني ديگر از آن ROOM گذر هم
بي تو اما به چه حالي من از آن ROOM گذشتم!


به یاد جهان آرا موسوی و شهدای عملیات بیت المقدس:فریاد فغان آید از دردی کش میخانه

این عکس خیلی اذیت میکرد واسه همین بهش لینک دادم.
اینم دو تا آهنگ :
گواهی بخواهید اینک گواه همین زخم هایی که نشمرده ایم

جماعت یه دنیا حرفه بین دیدن و شنیدن برید از اونها بپرسین که شنیده ها رو دیدند

/ 0 نظر / 15 بازدید