پاسخي کوتاه!!

این مطلب ظاهرا چند نفری رو ناراحت کرده بود واسه همین سانسو شد.


ما نه مردان ریاییم و حریفان نفاق / آنکه او عالم سر است بدین حال گواست
فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم / وآنچه گوییند روانیست نگوییم رواست
باده نوشی که در او هیچ رییایی نبود / بهتر از زهد فروشی که در او رو و ریاست


جون من ، به حرمت اون نمک و می و هر چی که تو این وبلاگ هاتون هست یا هرچی که دوست دارین بر سر من بی نوا منت نهاده به این لغت "زهد فروش" تو مصرع آخر گیر ندین منظورم هیچ فرد حقیقی و حقوقی نبوده . به خدا حوصله این یکی درد سر رو ندارم.من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید / قفسم برده به باغی و درش باز کنید!


به سلامت
علي
21.gif

/ 0 نظر / 9 بازدید